Welkom bij de pagina van de Bewonerscommissie Wortmanstraat

lg-narrow-bg-wit.Als nieuwe bewonerscommissie voor de huurders van de Wortmanstraat flats willen we ons hierbij even voorstellen. Wij zijn de nieuwe bewonerscommissie Wortmanstraat, de nieuwe overlegpartner voor DeltaWonen over de flats aan de Wortmanstraat in Kampen.

Naar aanleiding van een discussie over de blokverwarming en de invoering van warmtewet, hadden we als huurders vele vragen aan onze verhuurder Deltawonen. Er was geen bewonerscommissie, of huurdersvereniging in de Wortmanstraat.

We willen een onafhankelijke overleg orgaan zijn tussen huurders die wonen in de flats van de Wortmanstraat, zoals bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder.

Wat kunnen we betekenen.
1. Vaste en onafhankelijke overlegpartner met Deltawonen over huurder en bewonerszaken, inzake huurdercontracten, groot onderhoud, renovaties enWetswijzigingen zoals de warmtewet.
2. Namens huurders Overleg orgaan met overige overheden (gemeente) over leefbaarheid, veiligheid.
3. Informatie geven aan huurders, maar ook informatie over structurele problemen in de wortmanstraat delen met verhuurders en overheden. Dit doen we via social media, brieven en indien nodig bewonersavonden.
Wat doen we niet
• We zijn geen activiteiten commissie, daarvoor zijn er andere initiatieven.
• Geen individuele klachtencommissie voor huurders. We horen graag over problemen, maar we lossen en bemiddelen niet in individuele gevallen, maar we kunnen bewoners wel goed door verwijzen naar partijen die kunnen helpen.

De huidige bewonerscommissie Wortmanstraat i/o bestaat uit :  Ardo van de Weerd, (Voorzitter) Diana Wit(penningmeester), Peter Adema (secretaris)  en Margareth Weijlandt, Mark van der Weg, We hebben nog twee vacatures voor twee personen aan onze overlegtafel. Kandidaten mogen zich aanmelden via onze centrale email-adres.

Onze achterban zijn jullie als huurders, als huidige bewonerscommissie hebben we nu een bereik van ongeveer 150 adressen van de 316 adressen, we willen dit bereik graag verder uitbreiden.
Dagelijks contact gaat via Email en Facebook, waarvan de adressen en links onder aan deze brief komen te staan.
Op onze agenda voor januari staan de volgende punten.

  1. Formaliseren overleg met Deltawonen en de centrale bewonersraad
  2. Achterbanraadpleging.
  3. Doorvoering van Warmtewet, ISTA bemetering in Blok 1, 2 en 3

Wij hopen uw belangen als huurder hiermee zo veel mogelijk te vertegenwoordigen. Heeft u suggesties, vragen opmerkingen, dan horen we dat graag van u.


Namens de

Bewonerscommissie Wortmanstraat  i/o

 

Peter Adema, Ardo van Weerd, Diana Wit, Mark van de Weg, Margareth Weijland

Ons centrale Email : bewonerscommissie@wortmanstraat.nl
Ons postadres :  Wortmanstraat 112, 8265 AE  KAMPEN
Website :  wortmanstraat.nl/bewonerscommisie


Kijk ook een op de pagina van de Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen.lg-bewonersraad

De Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen is de wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van deltaWonen. Dit omvat het gehele werkgebied van deltaWonen, te weten de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op basis van de Wet op het overleg huurders verhuurder hebben de St. deltaWonen en de St. Centrale Bewonersraad deltaWonen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op dit moment heeft de bewonersraad 8 leden. De bewonersraad kan uit minimaal 5 en maximaal 13 leden bestaan. Leden kunnen maximaal 3x na een (her) verkiezing een periode van 4 jaar zitting hebben. Daarna mogen ze niet meer herkozen worden. De Bewonersraad mag 2 commissarissen voordragen voor de Raad van Commissarissen, de zogenaamde huurderscommissarissen.

Leden van de Bewonersraad zijn verplicht huurder van deltaWonen.